Katalog on-line

Katalog on-line

Bibliografia regionalna

Bibliografia regionalna

IBUK Libra

IBUK Libra

Strategia Rozwoju Biblioteki

Plan Rozwoju Biblioteki

Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

BIP

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie - BIP

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek

Cała Polska Czyta Dzieciom

Cała Polska Czyta Dzieciom

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

Academica

Academica

MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytut Książki

Instytut Książki

NPRCz 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Cyfrowa Biblioteka - Polona

Cyfrowa Biblioteka Polona

Facebook

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie na Facebooku

Kanał YouTube

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie na YouTube

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Historia Biblioteki w Staszowie zaczyna się w roku 1906, kiedy to na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Koła Macierzy Szkolnej podjął uchwałę o zorganizowaniu bibliotek i czytelń w Staszowie i Rytwianach. 4 listopada 1906 r. zostaje otwarta biblioteka i czytelnia w Staszowie dysponująca 1.120 woluminami książek pochodzącymi z darów i składek społeczeństwa. Jak potrzebne było otwarcie tej placówki wskazuje fakt, że do końca roku, czyli zaledwie w ciągu 2 miesięcy, z jej usług skorzystało 202 czytelników.
Brak materiałów źródłowych nie pozwala prześledzić dziejów biblioteki aż do roku 1947. Z tego roku pochodzi pierwszy wpis do księgi inwentarzowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Staszowie - pod pozycją nr 1 widnieje zapis „ Andersen. Baśnie”. W roku 1950 biblioteka dysponowała księgozbiorem liczącym 946 woluminów i 80 wol. dopożyczonych z biblioteki sandomierskiej. Z księgozbioru tego skorzystało w tym roku 283 czytelników. Kolejny rok zamyka się stanem 2.177 książek – 427 czytelników – 6.927 wypożyczeń.
Pod koniec 1954 r. powstał powiat staszowski, co spowodowało przemianowanie miejscowej placówki w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, której podlegało 9 bibliotek gromadzkich oraz 60 punktów bibliotecznych. Otrzymała ona do dyspozycji 32,3 tys. woluminów. Z roku na rok Biblioteka powiększała swoje zbiory i tak np. w 1958 roku księgozbiór liczył 52 tys. wolumenów, w tym miejska w Staszowie posiadała prawie 10 tys. tomów.
W kolejnych latach organizowane są nowe biblioteki gromadzkie. W połowie lat 60-tych sieć biblioteczna wygląda następująco: jedna Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, której podlegają 23 gromadzkie i 118 punków bibliotecznych. W styczniu 1969 roku istnieją 1 PiMBP, 22 gromadzkie, 4 filie i 143 punkty biblioteczne, mające do dyspozycji 105,8 tys. tomów, w tym Biblioteka Miejska 12 tys.
W roku 1972 istniało łącznie 26 placówek, w tym Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 21 bibliotek gromadzkich, 4 filie i 139 punków bibliotecznych.
W wyniku podziału administracyjnego kraju w 1975 roku Staszów znalazł się w nowo utworzonym województwie tarnobrzeskim. Po likwidacji powiatu zmienił się także status Biblioteki – już nie powiatowa, lecz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, obejmująca zasięgiem oddziaływania miasto Staszów i rozległą gminę, poprzez zlokalizowane w najludniejszych wsiach filie biblioteczne: Kurozwęki, Koniemłoty, Wiśniowa, Wiązownica i Sztombergi.
W latach 1975-1989 działała w szpitalu staszowskim filia biblioteczna. Liczba punktów bibliotecznych z 25 zmniejszała się, ostatnie tego typu placówki w liczbie 13 zostały zlikwidowane decyzją władz gminnych w roku 1997.
Początkowo Biblioteka mieściła się przy ulicy Krakowskiej w dwuizbowym pomieszczeniu, następnie przy ulicy Kościelnej. Warunki lokalowe polepszyły się z chwilą przeniesienia jej w roku 1964 do pomieszczeń w XVIII-wiecznym Ratuszu, gdzie zajmowała 5 pomieszczeń. Stan techniczny tych pomieszczeń był fatalny: wilgoć, brak centralnego ogrzewania i urządzeń sanitarnych. Decyzją władz miejskich w roku 1979 rozpoczęto kapitalny remont Ratusza, adaptując jego połowę na cele Biblioteki. W wyremontowanych pomieszczeniach na parterze od 1984 roku mieści się Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia i Oddział dla Dzieci, a na poddaszu znajdują się trzy magazyny książek /ogółem 300 m/.
W roku 1990 Sejm uchwalił ustawę o samorządach terytorialnych i od 1 stycznia 1991 roku biblioteka finansowana jest tylko z budżetu gminy. Po kolejnej reformie Biblioteka Publiczna w Staszowie, mimo że znajduje się w mieście powiatowym, nadal pełni funkcje gminnej. Działa poprzez 3 agendy w mieście: Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię i Oddział dla Dzieci oraz 5 filii w terenie. Filie w Kurozwękach, Koniemłotach, Wiśniowej i Sztombergach zostały na przestrzeni ostatnich lat przeniesione do szkół. Zachowały status publicznych, a bibliotekarki obsługują też księgozbiory szkolne.
Rola Biblioteki nie ogranicza się tylko do wypożyczania, nie mniejsze znaczenie ma działalność w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa. Oprócz stałych form pracy: konkursów, wykładów, wystaw, wieczorów bajek, pogadanek czy lekcji bibliotecznych Biblioteka organizowała również sesje historyczne i naukowe, spotkania autorskie, promocje książek.
W staszowskiej książnicy gościli m.in.: Zofia Bystrzycka, Anna Kamieńska, Hanna Krall, Barbara Wachowicz. Występowali tu także aktorzy: Wojciech Siemion, Leszek Herdegen, T. Malak.
Jednym z ważnych zadań Biblioteki jest szeroko pojęta służba informacyjno - bibliograficzna prowadzona na rzecz całego środowiska, a zwłaszcza na rzecz osób dokształcających się.
Aby udzielić czytelnikowi wyczerpującej informacji prowadzone są m.in. tematyczne kartoteki, teczki wycinków prasowych. Od 2002 roku działa w Czytelni w Staszowie Punkt Informacji Turystycznej.
W 2002 roku Biblioteka włączyła się aktywnie w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez organizowanie różnego rodzaju form pracy z dziećmi.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w ramach w/w akcji, była dwudniowa impreza „Cała Europa czyta Sienkiewicza” zorganizowana w 2004 roku wspólnie z innymi instytucjami.
Od 2005 roku Biblioteka, w ramach programu „Ikonka” Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, otrzymała 3 komputery, na bazie, których została utworzona czytelnia internetowa z wolnym dostępem do Internetu. Od maja 2005 roku tworzony jest katalog komputerowy na bazie programu bibliotecznego MAK.
Dnia 11 kwietnia 2005 roku Biblioteka Publiczna, z okazji 480 rocznicy nadania praw miejskich dla miasta Staszowa, otrzymała odznakę „Zasłużony dla Miasta”.
Od lipca 2006 roku Biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Staszowskiego.
 

Ta strona używa ciasteczek/cookies. Aby znaleźć więcej informacji o ciasteczkach kliknij w podany link.

Akceptujesz ciasteczka z tej strony?
Ciasteczka