Katalog on-line

Katalog on-line

Bibliografia regionalna

Bibliografia regionalna

IBUK Libra

IBUK Libra

Strategia Rozwoju Biblioteki

Plan Rozwoju Biblioteki

Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

BIP

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie - BIP

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek

Cała Polska Czyta Dzieciom

Cała Polska Czyta Dzieciom

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytut Książki

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Cyfrowa Biblioteka - Polona

Cyfrowa Biblioteka Polona

Facebook

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie na Facebooku

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

STASZÓW W ZBIORACH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WYDAWNICTW ZWARTYCH

BIBLIOGRAFIA POWIATU STASZOWSKIEGO zobacz KATALOG KOMPUTEROWY

Niniejsza bibliografia prezentuje wydawnictwa zwarte, których treść dotyczy miasta Staszowa. Bibliografia ta została zainspirowana 480 rocznicą nadania praw miejskich dla Staszowa. Materiał zebrano na podstawie katalogów bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie. W efekcie bibliografia zawiera 142 ponumerowanych pozycji. Zestawienie to dotyczy tylko wydawnictw zwartych (książek), znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej, pominięto czasopisma i inne druki biblioteczne. Bibliografia będzie nadal kontynuowana i uzupełniana o pozostałe wydawnictwa.
1.    ABLEWICZ Magdalena [i in.]: 50 [Pięćdziesiąt] lat staszowskiej „Staszicówki”. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s.72-80
2.    ADAMCZYK Mieczysław. Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 1939- 1945. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. – s. 35-36: Staszów
3.    ALMANACH drukarstwa Kielecczyzny. – Kielce: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, [b. r.]. – 122, [2] s. M. in. dotyczy Staszowa
4.    BANASIEWICZ Agnieszka: Zarys dziejów społeczności żydowskiej w Staszowie. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe nr 1. – Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”, 2002. – s. 9-66
5.    BANASIEWICZ Antoni: Staszowski Chór Nauczycielski w latach 1977-2000. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 287-293
6.    BATKO Katarzyna. Przewodnik po Ziemi Sandomierskiej. – Tarnobrzeg: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego, 1994. – 73 s. M. in. dotyczy Staszowa
7.    BIELECKA Anna, Bielecki Tomasz. Środowisko geograficzno-przyrodnicze Ziemi Staszowskiej. – Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”, 2001. – 132, [1] s.
8.    BIELECKI Tomasz: Arianie na Ziemi Staszowskiej. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe nr 1. – Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa „Prospero”, 2002. – s. 67-71
9.    BIEŃ Adam: Staszów we wspomnieniach. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 89-90
10.    CIEPELA Eugeniusz: Nauczyciele w walce, tajnym nauczaniu, pracy. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 117-134
11.    CIEPIELA Eugeniusz: Ziemia Staszowska. Środowisko. Przyroda. Klimat. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 63-70
12.    CZAJKOWSKI Zdzisław: Mój wrzesień 1939 r. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 171-176 Dotyczy również Staszowa
13.    CZAJKOWSKI Zdzisław: Staszów – miasto mojej młodości: wspomnienia. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 169- 171
14.    DĄBROWSKI Eugeniusz: Akcja „Burza” na Ziemi Staszowsko-Sandomierskiej. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s.61-67
15.    DĄBROWSKI Eugeniusz: Akcja „Jędrusiów” w Staszowie. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 57-59
16.    DĄBROWSKI Eugeniusz. Szlakiem „Jędrusiów”: [dzieje legendarnego oddziału partyzanckiego]. – Kraków: „TEST”, 1992. – 316 s. Dotyczy m. in. działalności partyzantów w Staszowie
17.    DROZD Antoni: Kultura Staszowa wczoraj i dziś. W: Almanach Staszowski. – Warszawa: „Poligrafia”, 1988. – s. 253-261
18.    DROZD Antoni: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne kontynuatorem ambitnej działalności Klubu Miłośników Ziemi Staszowskiej. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 207-214
19.    DZIEŃ Kościuszkowski w Staszowie 19 maja 1994: w 200 rocznicę. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 239-242
20.    FAKTY, wydarzenia społeczno-kulturalne w regionie 1988-1993. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 253-296 Dotyczy także Staszowa
21.    FALISZEWSKI Franciszek. Echo Ziemi Opatowskiej. Szkic monograficzno- wspomnieniowy z dziejów powiatu opatowskiego. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. – 227 s. Dotyczy również Staszowa
22.    FIJAŁKOWSKI Jerzy: Bogactwa mineralne Ziemi Staszowskiej. W: Almanach Staszowski. – Warszawa: „Poligrafia”, 1988. – s. 219-230
23.    FIJAŁKOWSKI Jerzy. Gawędy staszowskie: z wędrówek geologa. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1993. – 85, [2] s.
24.    FIJAŁKOWSKI Jerzy. Opowieści staszowskie i sandomierskie. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1999. – 100 s.
25.    FIJAŁKOWSKI Jerzy. Opowieści z Gór Świętokrzyskich. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1998. – 96 s. Dotyczy również Staszowa
26.    FIJAŁKOWSKI Jerzy: Zbiory geologiczne Muzeum Staszowskiego. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 251-263
27.    FIJAŁKOWSKI Jerzy, Zarębski Maciej. Zamki, pałace i dworki Ziemi Staszowskiej. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1994. – 82 s.
28.    GROSICKI Stefan: Czterdziestolecie służby zdrowia w Staszowie. W: Almanach Staszowski. – Warszawa: „Poligrafia”, 1988. – s. 173-181
29.    GRUSZCZYŃSKI Włodzimierz. Odwet-Jędrusie: próba monografii. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995. – 270 s. Dotyczy m. in. działalności partyzanckiej w Staszowie
30.    HILLEBRANDT Bogdan. Partyzantka na Kielecczyźnie. – Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1967. – 605, [2] s. Dotyczy m. in. działalności partyzanckiej w Staszowie
31.    HULL Eugeniusz. Organizacja konspiracyjna „Odwet-Jędrusie” 1939-1944 w pamięci historycznej. – Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999. – 138, [16] s. Dotyczy m. in. działalności partyzanckiej w Staszowie
32.    JADACH Jan: Biblioteka Staszowska 1-165. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 306-324 Dotyczy działalności wydawniczej Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego
33.    JADACH Jan: Staszów na przełomie XIX i XX wieku. W: Postęp agrotechniczny XIX-XX w. w regionie świętokrzyskim: materiały z konferencji – Staszów 13 grudnia 2002 r. – Kielce: „GENS”, 2003. – s. 123-152
34.    JANCZYSZYN Sławomir: Rodzeństwo, rodzice i lata dziecięce w moich wspomnieniach. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 165-170 Dotyczy także Staszowa
35.    JUSZCZYK Józef. Staszów piórkiem Józefa Juszczyka. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1998. – [8]s., [41 il.]
36.    KALENDARIUM za lata 1955-75. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 7-16 Dotyczy Staszowa
37.    KARST Krzysztof: Problemy ekologiczne i sytuacja zwierząt dziko żyjących w lasach golejowskich. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe nr 1. – Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”, 2003. – s. 31-43
38.    KATALOG zabytków sztuki w Polsce, T.3 województwo kieleckie, zeszyt 11: powiat sandomierski. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Dział Inwentaryzacji Zabytków, [b.r.]. – s. 105-110: Staszów
39.    KORCZAK Mieczysław. Życie na włosku. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1994. – 224 s. Dotyczy m. in. Staszowa z okresu II wojny światowej
40.    KOS Stanisław. Bataliony chłopskie w Tarnobrzeskim 1940-1945. – Sandomierz: Ogólnopolski Związek Batalionów Chłopskich Zarząd Wojewódzki w Tarnobrzegu, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Oddział w Sandomierzu, 1997. – 400 s. Dotyczy także działalności Batalionów Chłopskich na terenie Staszowa
41.    KOŚMIDER Stefan: Czwartki lekarskie w szpitalu powiatowym w Staszowie 1956-1962. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 232-236
42.    KOTLARZ Jan. Moje życie: wspomnienia. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996. – 30,[6] s. Dotyczy m. in. pracy i działalności społecznej w Staszowie
43.    KOWALCZEWSKA Alina: Staszowscy nauczyciele w tajnym nauczaniu i w okresie powojennym. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 54-62
44.    KOWALCZEWSKA Alina. W mojej pamięci. Staszowskie szkolnictwo i placówki oświatowo-wychowawcze w latach 1918-1993. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1997. – 80 s.
45.    KOZIŃSKI Adam, Ziętarski Mariusz: „Dzikie” wysypiska na Ziemi Staszowskiej. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe. – Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”, 2004. – s. 191-196
46.    KRASIŃSKA Izabela, Maj Sławomir. Wystawy rolniczo-przemysłowe w Guberni Radomskiej w latach 1885-1913: w 90 rocznicę Wystawy Staszowskiej. – Kielce: „GENS”, 2002. – s. 27-45 Dotyczy wystawy rolniczo-przemysłowej w Staszowie
47.    KRONIKA STK [Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego]. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 215-217
48.    KRONIKA STK [Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego]. W: Almanach Staszowski. – Warszawa: „Poligrafia”, 1988. – s. 262-268
49.    KUBALSKI Dariusz. Z dziejów staszowskiej „Dwójki” 1918-1998. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1998. – 55,[1] s.
50.    KUBALSKI Dariusz. Życie społeczno-kulturalne w Staszowie w latach 1918-1939. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996. – 98,[1] s.
51.    KWIATEK Jerzy, Lijewski Teofil. Leksykon miast polskich. – Warszawa: „Sport i Turystyka”, Muza S.A., 1998. – s. 816-817: Staszów
52.    LIWERSKI Jerzy Sławomir: Historia w niepamięć puszczona. W: Almanach Staszowski. – Warszawa: :Poligrafia”, 1988. – s. 20-26 Historia Staszowa
53.    LUBOŃSKI Jan:Staszów w sierpniu-październiku 1914 roku w świetle mojego diariusza. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 35-45
54.    ŁUKASZEWSKA Zuzanna. Zygzakiem wokół Staszowa: wspomnienia. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 2000. – 53 s.
55.    MAJ Sławomir. Radziwiłłowie na Ziemi Staszowskiej. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1997. – 80,[2] s.
56.    MAJ Sławomir: Staszowska wystawa rolniczo-przemysłowa. W: Postęp agrotechniczny XIX-XX w. w regionie świętokrzyskim: materiały z konferencji – Staszów 13 grudnia 2002 r. – Kielce: „GENS”, 2003. – s.152-165
57.    MAKOWSKA Alicja: Kalendarium Staszowa. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 11-16
58.    MAKOWSKA Alicja: Kultura i obyczaje ludności dawnego Staszowa. W: Almanach Staszowski. – Warszawa: „Poligrafia”, 1988. – s.27-34
59.    MAKOWSKA Alicja: O życiu kulturalnym Staszowa w XIX wieku. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 52-53
60.    MAKOWSKA Alicja. Prywatne miasto Staszów i dobra staszowskie. – Warszawa: Polskie Wydawnictwa Naukowe, 1981. – 282,[2] s.
61.    MAKOWSKA Alicja: Przemysł i rzemiosło w Staszowie w XVIII wieku. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 17-35
62.    MALEC Maria: Z życia Klubu Seniora. W: Almanach Staszowski. – Warszawa: „Poligrafia”, 1988. – s.198-200 Dotyczy działalności w Staszowie
63.    MAŁOBĘCKI Józef. Od staszowskiego działacza do członka KK NSZZ „Solidarność”: Tymczasowa Komisja Koordynacyjna Ziemi Staszowskiej NSZZ „Solidarność” na tle wydarzeń 1980-1982. – Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, [2001]. – 94 s.
64.    MASSALSKI Adam: Kartki z dziejów szkolnictwa w Staszowie w latach 1939- 1945: materiały sympozjum w Staszowie – 4. XI. 1989 r. – „50-lecie działalności Tajnej Organizacji Nauczania”. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 45-49
65.    MASSALSKI Adam. Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945. – Warszawa: Polskie Wydawnictwa Naukowe, 1975.- 184,[4] s.
66.    MATLIŃSKI Tadeusz: Z życia inżynierów i techników. Działalność organizacji technicznych na Ziemi Staszowskiej. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 170-172
67.    MICHALSKI Jan: Historia starożytna ziem nad Czarną i Wschodnią. W: Almanach Staszowski. – Warszawa: „Poligrafia”, 1988. – s. 41, 43-44
68.    MUCHA Monika: Wielokierunkowość działań Komendy Powiatowej Policji w Staszowie i podległych jej jednostek w sferze zwalczania przestępczości i poprawy bezpieczeństwa na obszarze powiatu staszowskiego. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe. – Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa „Prospero”, 2004. – s. 49-56
69.    MYJAK Józef: Sandomierz. Ziemia Sandomierska: przewodnik turystyczny. – Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej MYJAKPRESS, 1999. – 128,[8] s. Dotyczy m. in. obiektów turystycznych Staszowa
70.    MYJAK Józef. Staszów i okolice: przewodnik turystyczny. – Staszów: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej MYJAKPRESS, 1998. – 101,[1] s. Dotyczy m. in. historii Staszowa
71.    NIECO o wydawcy. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 247-252 Dotyczy Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego
72.    NOWICKI Ryszard. Klechdy ziemi rodzinnej. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996. – 74,[1] s. Dotyczy m. in. wspomnień o Staszowie Fotografie starego Staszowa
73.    NOWICKI Ryszard. Klechdy ziemi rodzinnej, cz. 2. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 2000. – 82 s.
74.    OPIS historyczny parafii i miasta Staszów (do 1918 roku). – Staszów: Parafia rzymsko-katolicka, 1990. – 97,[1] s.
75.    O ZIEMI Staszowskiej. – Staszów: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Inspektorat w Staszowie, 1961. – 105,[1] s. Dotyczy m. in. historii Staszowa
76.    PIĘĆDZIESIĄT lat staszowskiej „Staszicówki”. – Staszów: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej MYJAKPRESS, 2003. – 92 s.
77.    PRENDOWSKA Jadwiga: Dalsza i bliższa historia Ziemi Staszowskiej. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 50-51 Dotyczy także historii Staszowa
78.    PRZYBYŁEK Artur: Realizacja założeń reformy administracji publicznej na przykładzie Starostwa Powiatowego Staszów. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe. – Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa „Prospero”, 2004. – s. 87-115
79.    RAJCA Zbigniew: Lata 1945-1950 w moich wspomnieniach. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 191-197 Dotyczy także Staszowa
80.    SIEK Wawrzyniec. Opis historyczny miasta i parafii Staszów. – Sandomierz: Diecezjalny Zakład Graficzno-Drukarski, 1937. – 97 s.
81.    SIEROŃ Roman Bogusław: Kościół i wierni w Staszowie (lata 1918-1945). W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 53-54
82.    SKORUPSKI Michał: Warunki geograficzne Ziemi Staszowskiej. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 203-205 Dotyczy m. in. warunków geograficznych Staszowa
83.    SKORUPSKI Michał: Z życia prawników. Działalność Zrzeszenia Prawników Polskich Koła w Staszowie: od 1945 roku. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 167-169
84.    SKUBERA Grzegorz: Roślinność lasów golejowskich. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe nr 1. – Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa „Prospero”, 2003. – s. 17-29
85.    STASZEWSKI Tomasz: Piewca Staszowa i jego regionu. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 221-224 O Janie Skowronie
86.    STASZOWSKIE dni Józefa Piłsudskiego: w osiemdziesiątą rocznicę pobytu Legionów Polskich na Ziemi Staszowskiej 1914-1915. – Staszów: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej MYJAKPRESS, 1995. – 40 s.
87.    STASZOWSKIE Towarzystwo Kulturalne: materiały sesji naukowej przygotowanej na obchody jubileuszu 15-lecia STK, 1981-1996 XV lat. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996. – 87,[3] s.
88.    STASZÓW 1525 – 1995: Kalendarium wydarzeń. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995. – 52 s.
89.    STAWIŃSKI Jan: Łan zboża w ogniu: fragmenty. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 54-56 Oddziały BCh w Staszowie
90.    STAWIŃSKI Tomasz: Wyzwolenie miasta. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 172-175 Dotyczy Staszowa
91.    STĘPKOWSKI Lech: Mieszczanie-rolnicy. Ziemia w gospodarce Staszowa I połowy XIX wieku (1810-1833). W: Postęp agrotechniczny XIX-XX w. w regionie świętokrzyskim: materiały z konferencji – Staszów 13 grudnia 2002 r. – Kielce: „GENS”, 2003. – s. 76-109
92.    STĘPKOWSKI Lech: Operacja połaniecko-staszowska Tadeusza Kościuszki 24.IV- 19.V 1794 roku: zarys działań. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 18-25
93.    SUPA Jan, Więckowski Jerzy. „Modrzew”: zarys dziejów podobwodu ZWZ-AK Staszów. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1999. – 205,[1] s.
94.    SZCZERBIC Tadeusz. Z dziejów pokolenia Polaków Drugiej Rzeczypospolitej. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 2000. – 58 s. Dotyczy m. in. Staszowa
95.    TATARKIEWICZ Krzysztof. Brzozek czy Brożek: materiały do rozważań w 350- lecie śmierci Jana Brosciusa. – Warszawa: [br. wyd.], 2003. – 252 s. (Materiały do referatu wygłoszonego w dniu 17 maja 2002 roku w Turawie w czasie XVI Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki) Dotyczy działalności Jana Brożka w Staszowie
96.    WACHOWICZ Barbara: Drzewa w Kurozwękach. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 119-121 Staszów u Żeromskiego
97.    WALAS Anna: Geneza i wiek jezior golejowskich. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe nr 1. – Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno- Kulturalna „Prospero”, 2003. – s. 45-47
98.    WALCZAK Stanisława: Staszowska „Lutnia” w moich wspomnieniach. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 103-116 Historia staszowskiego chóru „Lutnia”
99.    WIERZBA Jan: Wydawnictwa STK [Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego]. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 231-238
100.    WIĘCKOWSKI Jerzy Władysław. Podobwód Armii Krajowej Osiek „Dąb”. – Staszów-Kraków: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 2004. – 279,[1] s. Dotyczy także Staszowa
101.    WIĘCKOWSKI Jerzy Władysław: Wrzesień 1939 roku na Ziemi Staszowskiej. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 55-60 Dotyczy także Staszowa
102.    WIĘCKOWSKI Jerzy Władysław. Żołnierze Staszowa: zarys dziejów 1 batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995. – 96,[13] s.
103.    WIŚNIEWSKI Jan. Monografia dekanatu sandomierskiego: reprint. – Radom: „J. Kanty Trzebiński”, 1915. – s. 216-230: Staszów
104.    WÓJCIK Jerzy: Ważniejsze zabytki architektoniczne Staszowa i okolic. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 74-78
105.    WYBÓR źródeł do dziejów Kielecczyzny, cz. 1: do 1864 roku pod red. Z. Guldona. – Kielce: Zakład Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1974. – 289 s. Dotyczy m.in. dokumentów o Staszowie
106.    WYDARZENIA społeczno-kulturalne w regionie w latach 1994-2002. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 325-414 Dotyczy także Staszowa
107.    WYDRA Marcin: Przemoc wśród polskiej młodzieży a prawo. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe. – Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa „Prospero”, 2004. – s. 44-46 Dotyczy m.in. Staszowa
108.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej. Biblioteka Staszowska 100: przeżyjmy to jeszcze raz. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1999. – 159 s. Dotyczy wydawniczej działalności Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego
109.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej: 26 [Dwadzieścia sześć] lat działalności staszowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 270-276
110.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej: Edukacja historyczna w działalności Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego. W: Regionalizm a historia: materiały IV Krajowego Forum Regionalistycznego Staszów-Sandomierz 25-27 września 1997 r. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1998. – s. 54-61
111.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej: Historia staszowskiej służby zdrowia – ciąg dalszy. W: Almanach Staszowski. – Warszawa: „Poligrafia”, 1988. – s. 100-111
112.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej: Kalendarium za lata 1866-1939. W: Almanach Staszowski. – Warszawa: „Poligrafia”, 1988. – s. 9-19 Dotyczy Staszowa
113.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej: Miejsca pamięci narodowej. W: Almanach Staszowski. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „Signum”, 1994. – s. 94 Dotyczy także Staszowa
114.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej: Powstanie styczniowe na Ziemi Staszowskiej i okolicy. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 22-29 Dotyczy także Staszowa
115.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej. Spacerkiem po Ziemi Staszowskiej: przewodnik historyczno-kulturalny. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1990. – 87,[1] s. Dotyczy m.in. historii Staszowa
116.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej: Staszowski teatr Fredreum i jego twórca. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 46-52
117.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne u progu III Tysiąclecia. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1998. – 58 s.
118.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej: STK [Staszowskie Towarzystwo Kulturalne] w latach 1998-2002. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 300-305
119.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej. Staszów naszych pradziadków: z przełomu wieków. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1998. – 96 s.
120.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej. Staszów wczoraj i dziś. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1999. – 144 s.
121.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej. Zaczęło się od przytułku…. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1991. – 62,[2] s. Dotyczy historii szpitala w Staszowie
122.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej: Z historii staszowskiej służby zdrowia. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 36-49
123.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej: Z życia lekarzy – sprawozdanie z działalności Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego PTL w Staszowie za okres czerwiec 1976- grudzień 1981. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 182-190
124.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej. Życie i zagłada Żydów staszowskich. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1992. – 51 s.
125.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej: Życie społeczno – kulturalne w Staszowie na przełomie wieków. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Wydawnictwo „Jedność”, 2003. – s. 30-34
126.    ZWOLSKI Czesław Tadeusz. Ponidzie: Busko-Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Pińczów, Staszów: przewodnik. – Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1971. – 188 s.
127.    ŻAK Józef. Podzwonne dla jędrzejowskiej wąskotorówki: przyczynek do dziejów Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej. – Staszów: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej MYJAKPRESS, 2003. – 98,[2]s. Dotyczy także Staszowa
128.    ŻAL Michał: Historia 1 staszowskiego batalionu 2 Pułku Piechoty: od 1914 do września 1939 roku. W: Almanach Staszowski. – Warszawa: „Poligrafia”, 1988. – s. 79-99
129.    ŻAL Michał: Z życia nauczycieli. Powstanie, rozwój i działalność Staszowskiego Chóru Nauczycielskiego. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 173-181
130.    ŻEROMSKI Stefan: Dwa razy byłem w Staszowie. W: Almanach Staszowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1982. – s. 138-139 (Z „Dzienników”, t.3, 1888-1891, Warszawa, „Czytelnik”)
131.    BAŃKA Robert: Infrastruktura społeczna w oczach mieszkańców Staszowa. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe: wydanie specjalne nr 4.- Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”, 2005.- s. 43-54. Dotyczy oceny wizerunku Miasta w oczach jego mieszkańców.
132.    BAZAK Agata. Parafia świętego Bartłomieja w Staszowie 1918-2000: zarys dziejów.-Sandomierz: [b.w.], 2005.-192 s.
133.    BIELECKA Anna, BIELECKI Tomasz. Środowisko geograficzno-przyrodnicze Ziemi Staszowskiej. - Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”, 2005.-266 s. Wydanie drugie, poszerzone i uzupełnione.
134.    BIELECKI Tomasz. Zespół kościelny p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie: studium obiektu w 660 rocznicę konsekracji świątyni.-Staszów: [b.w.], 2005.- 58,[4], [16] s. fot. kolor.
135.    KARASIŃSKA Anna: Staszów słowem i pędzlem malowany. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe: wydanie specjalne nr 4.-Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”, 2005.-s. 17-38. Motywy staszowskie w poezji i malarstwie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Staszowie.
136.    KUBALSKI Dariusz: Spacerkiem po historii Staszowa. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe: wydanie specjalne nr 4.-Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”, 2005.-s. 7-15
137.    MYJAK Józef. Legendy i opowieści niezwykłe z Sandomierskiego: przyczynek do mitologii sandomierskiej.-Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej MYJAKPRESS, 2004.-152 s. Dotyczy także legend o Staszowie
138.    PRZYBYŁEK Anita: Bank Spółdzielczy w Staszowie wczoraj i dziś. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe: wydanie specjalne nr 4.- Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”, 2005.-s. 83-93
139.    SKUBERA Grzegorz: Osobliwości przyrodnicze Staszowa. W: Staszowskie Zeszyty Popularno-Naukowe: wydanie specjalne nr 4.-Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”, 2005.-s. 55-61
140.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej. Fakty i wydarzenia społeczno-kulturalne na Ziemi Staszowskiej na przełomie tysiącleci. – Staszów - Zagnańsk: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 2005.-88 s.
141.    ZARĘBSKI Maciej Andrzej. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w latach 1994-2004.-Staszów-Zagnańsk: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 2005 .-112
142.  Fijałkowski Jerzy: Opowieści z Gór Świętokrzyskich, cz.3.- Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996.- s.38-40 : Sprawa kmiotka Dotyczy powstania Staszowa
143.  Historyczne Miasta regionu sandomiersko-kieleckiego XIII – XX .- Kielce: Akademia Świętokrzyska, Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska kulturowego, 2001 .- s.189 -191: Staszów Dotyczy Herbu Staszowa
144.  Fijałkowski Jerzy: Opowieści z Gór Świętokrzyskich, cz.12.- Zagnańsk-Kielce: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 2004.- s. 50-54 : Getto w Staszowie
145.  Fijałkowski Jerzy: Opowieści z Gór Świętokrzyskich, cz.11.- Staszów – Kielce: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 2004.- s.18-28 : Zaborcy w ziemi staszowskiej.
146.  Regionalizm świętokrzyski w latach 1989-2004 W: Zarębski M. A. :Z dziejów regionalizmu świętokrzyskiego.- Zagnańsk: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2005.-s.60-62,78-79 Dotyczy STK
147.  Związek Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Staszowskiej.- Staszów: Zarząd Oddziału ZNP w Staszowie, 2006.- 180s.
148.  Ciepiela Paweł: Piłsudski tu był.- Staszów: Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu, 2006.- 113s. Dotyczy m.in. Staszowa
149.  Bielecki Tomasz: Dzieje Kościoła p.w. Ducha Świętego w Staszowie: na dziesięciolecie konsekracji nowej świątyni.- Staszów: Tomasz Bielecki, 2006.- 175s.
150.  Majczak Marian: Ziemia Świętokrzyska: oni tworzyli historię tej ziemi.- Ostrowiec Świętokrzyski, 2006.- 296-297: Staszów
151.  Majczak Marian: Miejsca szczególne na Ziemi Świętokrzyskiej: od epoki zlodowacenia do późnego średniowiecza.- Ostrowiec Świętokrzyski; Marian Majczak, 2007.- 106-108: Staszów
152.  Bieleccy Anna i Tomasz: Legendy Ziemi Staszowskiej.-Staszów: SzostakDruk, 2007.- 17-24 Dotyczy legendy powstania Staszowa
153.  Kozub Magdalena: Szlakiem walk o niepodległość Polski: Dzieje powstania styczniowego na Ziemi Staszowskiej.- Staszów: SzostakDruk, 2007.- s.12-26, 44-45
154.  Kwiecień Grażyna: Aktywna edukacja ekologiczna w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie. : Staszowskie Zeszyty Popularno-naukowe nr 5 (1/2007).- Staszów: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”,2007.-s. 15-22
155.  Fijałkowski Jerzy: Opowieści z Gór Świętokrzyskich, cz.17.- Zagnańsk: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2008.- s.42-46: Na czym leży Staszów
156.  Kubalski Dariusz: Staszów 1918-2008.- Staszów: 2008.- 81s.
 

Ta strona używa ciasteczek/cookies. Aby znaleźć więcej informacji o ciasteczkach kliknij w podany link.

Akceptujesz ciasteczka z tej strony?
Ciasteczka